O Nás

Výroba tradičných výrobkov, ktoré sú tu s vami už vyše 70 rokov, začala na starom Ružovom Mlyne pod vedením rodiny Winterovcov. Vôňa oplátok a keksov, ktorá sa tiahla celou ulicou a je neodmysliteľnou súčasťou Piešťan.

Kým počas Slovenskej republiky 1939-45 sa rozšírila výroba cestovín a keksov v pôvodných už vybudovaných objektoch, v rámci „dvojročnice 1947-48“ bola vybudovaná a uvedená do prevádzky nová budova „keksárne“, ako sa nazývala budova, kde sa vyrábalo trvanlivé pečivo.

Zaujímavosťou je nielen súčasnosť, ale hlavne minulosť keksov, ktorých múčka tvorí základ výroby BB pudingu. Puding vznikol na podnet majiteľa Ružového mlyna, Ľudovíta Wintera v čase, keď sa tenký ako prútik vrátil z koncentračného tábora. Uvedomil si, že po vojne, ktorá vyhladovala veľa ľudí, je dôležité postupné, šetrné diétne stravovanie. Hľadal lacné jedlo, ktoré organizmus nasýti a dodá energiu. A tak začal v roku 1947 s výrobou BB pudingu, pričom mal i výrobňu detskej výživy. Dnes sa ešte stále dodáva keksová múčka do bývalých škrobární v Boleráze, dnes fabriky Dr. Oetkera, ktorá prevzala výrobu Winterovho čokoládového BB pudingu v polovici deväťdesiatych rokov. 

Najstaršia zachovaná faktúra je datovaná do 8. apríla 1942, kde v tom čase najmodernejšie zariadený Ružový mlyn s dennou výrobnou kapacitou 1500 vriec a tiež Továrňou na keksy, perníky, cestoviny, špagety, makaróny, trhance a iné. Už od tých čias boli na trhu známe keksy Marína a Indián,„Ružového mlyna“, ktoré sa výrábajú do dnes. 

Avšak v roku 2004 Ružovému Mlynu odomlela posledná hodina. Našťastie výroba bola presunutá do novej továrne bez zmeny receptúry tradičných výrobkov, ako je múčka na BB puding, keksy Marína alebo Indián a tradičné piškóty. Po čase výroba rozšírila svoje chuťové portfólio o Marínu keksy s príchuťou jahody alebo jablka a škorice.Výroba a predaj tradičných piešťanských kúpeľných oplátok, ponúka široký sortiment oplátok rôznych druhov a až 15 príchutí, nielen v kúpeľnom meste Piešťany ale aj v mnohých ďalších, ako napríklad Trenčiankse Teplice či Tatry.

V júni 2009 prezídium Nadácie Slovak Gold udelilo firme certifikát nadštandardnej kvality za kúpeľné oblátky Victoria Regia.